Kombinacje z 16 liczb po 3 skreślenia/48 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 16

1 3 4
1 9 11
1 13 14
3 9 13
3 11 14
4 9 14
4 11 13
1 2 4
1 6 10
1 11 14
2 5 6
2 7 8
2 10 12
5 7 10
5 8 12
6 7 12
6 8 10
3 5 7
3 8 9
3 12 13
2 6 11
2 10 14
4 6 14
4 10 11
1 2 15
4 6 15
10 11 15
1 14 15
2 4 10
2 5 15
6 7 15
8 10 15
2 12 15
5 6 8
5 8 9
5 9 13
7 8 13
7 9 12
3 5 16
7 8 16
9 12 16
3 13 16
5 7 9
1 3 16
4 9 16
11 13 16
1 14 16
3 4 11

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby