Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 liczb z 14

1 6 7 10
6 10 13 14
1 7 13 14
3 4 7 14
4 8 10 11
3 7 8 10
7 10 11 14
1 2 5 13
2 6 9 12
2 4 5 12
4 8 9 11
2 5 8 9
1 3 6 14
3 7 10 13
1 5 6 9
5 9 12 13
1 6 12 13
5 9 11 12
2 8 11 12
3 8 11 14

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby