System z 8 liczb po 5 skreśleń/4 zakłady

 System z 8 liczb po 5 skreśleń/4 zakłady
Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 8

1 2 3 7 8
1 3 4 5 6
2 4 5 6 8
4 5 6 7 8
System do publikacji przysłał Dariusz W. email: [email protected]