Kombinacje z 20 liczb po 4 skreślenia/44 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 20

1 9 11 12
1 16 17 20
3 4 9 16
3 4 11 17
3 4 12 20
7 9 11 20
7 12 16 17
9 11 16 17
1 4 12 20
3 7 12 17
1 16 19 20
2 4 11 16
2 4 13 19
2 4 15 20
5 11 13 20
5 15 16 19
11 13 16 19
1 4 15 20
2 5 15 19
2 5 6 8
2 10 13 14
2 15 18 19
5 6 10 15
5 6 13 18
5 6 14 19
8 10 13 19
8 14 15 18
10 13 15 18
6 7 10 17
6 7 12 18
8 9 10 18
8 12 14 17
9 10 14 17
3 7 12 18
6 8 12 17
2 6 14 19
5 8 14 18
3 6 7 8
3 9 10 12
3 14 17 18
6 7 9 14
1 2 4 5
1 11 13 15
1 3 4 7

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby