Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/36 zakładów (gw. 2 przy 3)

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 12

4 7 12
1 7 9
3 9 12
1 4 12
1 3 7
7 9 12
1 3 4
3 7 12
6 7 11
2 7 9
3 9 11
2 6 11
2 3 7
7 9 11
2 3 6
3 7 11
4 10 12
1 5 12
1 4 8
8 10 12
1 4 5
4 8 12
5 6 10
6 8 11
2 8 10
5 10 11
2 6 9
2 5 8
8 10 11
2 5 6
5 8 11
4 5 10
5 8 12
1 8 10
3 6 9
3 4 9

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby