Kombinacje z 20 liczb po 3 skreślenia/44 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 3 4
7 9 11
12 16 17
1 3 20
4 7 9
11 12 16
15 16 19
1 2 20
4 5 11
13 15 16
1 19 20
2 4 5
11 13 15
16 19 20
1 11 20
2 5 6
8 10 13
14 15 18
2 5 19
6 8 10
13 14 15
2 18 19
3 6 18
7 8 9
10 12 14
3 17 18
6 7 8
9 10 12
14 17 18
3 9 18
1 17 20
3 4 7
9 11 12
16 17 20
1 9 20
1 2 4
5 11 13
5 6 8
10 13 14
15 18 19
2 10 19
3 6 7
8 9 10
12 14 17

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby