Kombinacje z 22 liczb po 9 skreśleń/20 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 7 liczb z 22

1 3 4 7 8 10 14 20 22
1 3 4 7 8 15 16 20 22
1 3 4 10 14 15 16 20 22
1 7 8 10 14 15 16 20 22
3 4 6 8 9 12 13 15 19
3 4 6 8 9 12 13 20 21
2 9 11 12 13 17 18 19 21
1 2 5 7 10 11 14 16 17
2 5 6 12 13 17 18 19 21
1 2 5 7 10 11 14 18 22
3 4 6 8 9 15 19 20 21
2 5 6 9 11 12 13 17 18
2 5 6 9 11 12 13 19 21
2 5 6 9 11 17 18 19 21
1 2 5 7 10 16 17 18 22
1 2 5 11 14 16 17 18 22
1 7 10 11 14 16 17 18 22
3 4 6 12 13 15 19 20 21
3 8 9 12 13 15 19 20 21
1 3 4 7 8 10 14 15 16

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby