Kombinacje z 48 liczb po 6 skreśleń/64 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 48 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych 48 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia najgorsze układy  

- przy trafieniu 12 liczb możliwy  najgorszy układ  to trzydzieści dwie dwójki

- przy trafieniu 13 liczb możliwy najgorszy układ  to czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 14 liczb możliwy  najgorszy układ  to czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 15 liczb możliwy najgorszy układ to pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 16 liczb możliwy najgorszy układ  to sześćdziesiąt cztery dwójki

- przy trafieniu 17 liczb możliwy najgorszy układ  to osiem trójek pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 18 liczb możliwy najgorszy układ  to szesnaście trójek, czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 19 liczb możliwy najgorszy układ  to dwadzieścia cztery trójki, czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 20 liczb możliwy  najgorszy układ  to trzydzieści dwie trójki, trzydzieści dwie dwójki

1 3 17 18 28 40
1 5 17 18 30 43
1 3 15 30 39 40
2 13 18 32 42 43
4 9 20 29 37 41
5 6 13 22 26 44
6 12 25 35 46 47
8 16 31 32 44 45
2 4 12 31 32 43
7 17 18 29 35 42
7 8 22 24 33 40
3 7 17 28 34 36
15 19 30 35 42 47
4 5 12 25 37 38
6 9 23 35 38 46
11 14 26 29 44 47
7 11 21 34 36 46
1 11 18 21 40 46
7 8 15 27 36 45
14 19 29 30 47 48
4 14 26 41 47 48
5 13 13 25 38 43
3 11 30 39 47 48
10 17 22 30 31 40
2 17 22 31 32 42
10 13 18 30 40 43
2 6 20 31 32 45
15 22 24 31 33 45
15 27 35 39 41 42
14 27 29 39 41 48
17 18 27 34 36 43
11 27 28 46 47 48
1 15 27 28 40 46
2 10 27 28 34 36
1 2 5 10 28 30
13 15 31 32 42 45
7 8 13 32 40 42
1 15 27 28 33 45
5 7 8 24 34 36
1 5 24 28 33 34
14 19 21 34 36 41
7 14 18 35 36 41
17 19 21 29 34 42
8 20 23 25 33 45
2 20 25 32 43 45
4 8 12 23 31 33
5 9 13 22 24 37
3 14 19 21 38 44
9 10 16 24 37 38
6 10 16 26 38 44
3 9 19 20 21 41
4 14 29 37 38 44
11 16 23 26 39 48
6 11 23 25 26 46
12 16 35 39 47 48
3 9 19 23 37 38
8 10 16 22 26 44
2 6 10 20 22 26
11 16 21 29 39 44
4 16 21 39 41 48
9 13 23 24 33 43
4 9 12 24 33 37
3 12 19 20 25 37
6 12 20 25 35 46
Liczby od 1 do 48 należy zamienić na wybrane własne liczby