Kombinacje z 22 liczb po 4 skreślenia/44 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

1 14 15 16
3 15 16 20
4 16 20 22
1 7 20 22
1 3 8 22
1 3 4 10
1 14 16 17
2 16 17 18
5 17 18 22
1 7 18 22
1 2 10 22
1 2 5 11
2 13 17 18
5 17 18 19
6 18 19 21
2 9 19 21
2 5 11 21
2 5 6 12
3 13 15 19
4 15 19 20
6 19 20 21
3 8 20 21
3 4 9 21
3 4 6 12
2 5 7 14
5 7 10 16
7 10 11 17
10 11 14 18
11 14 16 22
4 6 8 13
6 8 9 15
8 9 12 19
9 12 13 20
12 13 15 21
4 7 8 15
7 8 10 16
8 10 14 20
10 14 15 22
11 12 13 19
12 13 17 21
3 4 7 14
5 6 9 13
6 9 11 17
9 11 12 18

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby