Kombinacje z 24 liczb po 3 skreślenia/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

75% szansy na 2 przy trafieniu 5 liczb z 24

1 10 13
1 15 20
2 5 24
2 9 16
5 11 16
9 11 24
8 14 24
11 17 23
9 13 23
10 15 22
1 7 12
1 16 20
4 5 24
4 6 18
5 11 18
6 11 24
7 16 21
7 10 22
9 13 21
6 12 18
7 12 23
8 17 21
10 15 24
5 14 19
2 10 14
2 15 19
3 8 23
3 9 17
8 13 17
2 9 12
2 13 18
4 6 22
4 7 15
6 10 15
1 11 16
1 17 20
3 5 24
3 8 19
3 8 14
3 17 19
4 6 23
4 7 18

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby