Kombinacje po 32 zakłady

  Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/32 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 3 skreślenia/32 zakłady
Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/32 zakłady
Kombinacje z 16 liczb po 4 skreślenia/32 zakłady 
Kombinacje z 18 liczb po 4 skreślenia/32 zakłady
Kombinacje z 16 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady 
Kombinacje z 18 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 20 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 28 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 18 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 28 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady 
Kombinacje z 16 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 18 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 20 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 28 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 30 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 32 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 34 liczb po 7 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 18 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 20 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady (gw. 5 przy 9)
Kombinacje z 22 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady (gw. 6 przy 13)
Kombinacje z 24 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady (gw. 3 przy 5) 
Kombinacje z 26 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady (gw. 4 przy 9) 
Kombinacje z 28 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady  
Kombinacje z 30 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady 
Kombinacje z 32 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 34 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady 
Kombinacje z 36 liczb po 8 skreśleń/32zakłady (gw. 4 przy 13)
Kombinacje z 36 liczb po 8 skreśleń/32 zakłady (gw. 2 przy 3)
Kombinacje z 20 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 24 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 26 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 28 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 30 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 32 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 34 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 36 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 38 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 40 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 42 liczb po 9 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 22 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady   
Kombinacje z 24 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady 
Kombinacje z 26 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady 
Kombinacje z 28 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady  
Kombinacje z 30 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady
Kombinacje z 32 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady   
Kombinacje z 34 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady     
Kombinacje z 36 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady     
Kombinacje z 38 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady      
Kombinacje z 40 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady   
Kombinacje z 42 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady      
Kombinacje z 44 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady    
Kombinacje z 46 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady 
Kombinacje z 48 liczb po 10 skreśleń/32 zakłady