Kombinacje z 18 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 18

1 14 15 17 18
3 5 8 14 15
4 8 9 12 14
4 8 9 16 17
11 12 14 16 17
8 9 12 14 17
4 9 11 14 16
1 8 11 12 17
2 4 6 7 9
2 10 11 13 16
4 6 7 10 11
4 6 7 13 16
9 10 11 13 16
7 10 13 15 18
5 6 10 13 18
3 6 7 13 15
2 5 7 10 18
1 3 5 8 12
3 5 8 17 18
12 14 15 17 18
5 8 14 15 18
3 8 12 15 17
1 5 12 14 18
2 3 5 6 7
2 10 13 15 18
3 5 6 10 13
3 5 6 15 18
1 4 8 9 11
1 12 14 16 17
6 7 10 11 16
4 7 9 11 13
2 6 9 10 16

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby