14liczb, 7 skreśleń, 6 zakładów

System z 14 liczb po 7 skreśleń/6 zakładów

Przy najgorszym układzie 43% gwarancja wylosowania 3

1 2 3 11 12 13 14
1 2 3 4 12 13 14
1 2 3 4 5 6 7
4 5 6 7 8 9 10
5 6 7 8 9 10 11
8 9 10 11 12 13 14
System do publikacji nadesłał Dariusz W. email: [email protected]