Kombinacje z 64 liczb po 8 skreśleń/64 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 64. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych 64 wybranych liczbach  możliwe  do wystąpienia najgorsze układy

- przy trafieniu 12 liczb możliwy najgorszy układ to trzydzieści dwie dwójki

- przy trafieniu 13 liczb możliwy  najgorszy układ to czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 14 liczb możliwy najgorszy układ to czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 15 liczb możliwy  najgorszy układ  to pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 16 liczb możliwy najgorszy układ  to sześćdziesiąt cztery dwójki

- przy trafieniu 17 liczb możliwy  najgorszy układ to osiem trójek pięćdziesiąt sześć dwójek

- przy trafieniu 18 liczb możliwy najgorszy układ to szesnaście trójek, czterdzieści osiem dwójek

- przy trafieniu 19 liczb możliwy najgorszy układ  to dwadzieścia cztery trójki, czterdzieści dwójek

- przy trafieniu 20 liczb możliwy  najgorszy układ to trzydzieści dwie trójki, trzydzieści dwie dwójki

1 3 22 28 30 47 48 64
1 2 10 19 31 32 58 64
2 10 19 20 32 42 48 55
2 5 15 27 41 42 57 61
6 13 29 39 49 53 54 62
14 18 29 35 40 41 49 62
7 17 18 25 33 36 40 56
8 12 20 26 32 51 52 55
3 7 12 24 36 37 38 64
2 6 11 16 34 50 62 63
1 14 20 36 42 56 62 64
2 4 17 21 32 47 48 50
5 15 27 29 46 49 57 58
11 15 22 33 34 43 44 52
7 11 22 26 33 43 46 51
7 12 16 26 30 37 45 54
17 20 36 42 47 48 55 59
1 17 31 36 47 58 59 64
3 9 24 30 34 37 38 44
9 11 19 21 35 43 46 58
6 11 21 29 43 46 49 54
9 13 19 35 39 53 58 62
6 11 27 34 43 51 52 63
9 15 22 28 33 39 44 60
6 9 27 28 39 51 60 63
1 4 20 31 32 40 55 60
4 14 25 40 49 50 57 62
5 13 18 21 29 35 41 56
4 5 13 21 25 50 56 57
5 14 18 29 36 55 56 62
10 14 16 23 34 45 50 63
2 14 15 23 42 45 50 61
5 10 16 27 34 41 57 63
6 12 15 27 39 53 54 63
13 19 25 31 41 49 57 59
2 17 19 31 32 48 49 59
4 13 21 25 41 47 50 57
7 8 16 26 33 51 52 61
10 13 21 23 35 42 43 53
2 13 16 23 35 43 50 62
6 10 11 21 34 42 53 63
4 24 31 37 38 44 59 60
3 12 24 30 37 38 45 61
7 8 16 23 26 46 53 54
3 8 23 24 38 46 53 61
1 17 22 25 40 47 56 64
3 7 18 28 30 33 36 48
17 18 25 26 28 33 44 56
9 14 19 39 41 45 54 61
5 9 14 29 39 46 54 57
15 19 27 41 45 49 58 61
4 8 12 31 32 44 55 59
20 24 26 37 38 51 52 60
3 27 30 34 38 39 54 63
6 9 12 15 24 37 44 53
8 22 30 47 48 51 52 59
3 12 30 36 48 52 59 64
7 8 22 24 37 38 47 51
11 22 23 28 43 45 46 60
8 16 23 28 45 52 60 61
1 17 25 32 33 40 44 55
4 18 20 26 28 31 56 60
5 10 18 29 35 40 55 58
1 10 20 35 40 42 58 64
Liczby od 1 do 64 należy zamienić na wybrane własne liczby