Kombinacje z 14 liczb po 7 skreśleń/6 zakładów

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.   Kombinacje można zastosować w różnych grach liczbowych.

 
1 3 5 8 10 12 14
1 2 5 7 10 11 12
1 4 5 6 9 10 12
2 3 7 8 11 13 14
3 4 6 8 9 13 14
2 4 6 7 9 11 13

Liczby od 1 do 14 zamień na wybrane liczby