Kombinacje z 20 liczb po 4 skreślenia/40 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 20

1 4 7 9
3 4 11 20
9 11 12 17
1 3 16 17
1 4 12 16
3 7 12 17
3 9 16 20
1 7 11 16
4 7 17 20
3 7 8 9
6 7 10 18
9 10 12 17
3 6 14 17
3 7 12 14
6 8 12 17
6 9 14 18
3 8 10 14
2 6 8 10
5 6 13 19
10 13 14 18
11 13 15 19
1 2 16 19
1 4 15 16
2 5 15 19
2 11 16 20
1 5 13 16
4 5 19 20
1 15 16 20
7 8 17 18
3 12 14 18
2 5 15 18
2 6 14 15
5 8 14 18
5 10 15 19
2 8 13 15
6 8 18 19
2 14 15 19
1 12 16 20
1 4 5 11
2 4 13 20

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby