Kombinacje z 16 liczb po 2 skreślenia/48 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 5 liczb z 16

1 3
1 14
1 16
1 2
1 8
1 15
2 5
2 12
2 15
3 5
3 13
3 16
2 14
2 8
3 14
3 7
4 9
4 11
4 13
9 11
9 13
11 13
14 16
10 11
14 15
7 8
7 10
8 10
12 15
5 13
5 16
7 16
7 9
7 12
8 9
8 12
9 12
13 16
5 12
5 15
6 7
6 8
6 10
4 6
4 10
4 14
6 13
6 11

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby