Kombinacje z 16 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 2 5 7 8 13 14
1 2 5 7 8 12 14
1 2 5 8 12 13 14
1 2 7 8 12 13 14
1 3 5 6 8 14 15
1 3 5 6 8 9 15
1 3 5 8 9 14 15
1 3 6 8 9 14 15
1 4 5 8 10 14 16
1 4 5 8 10 11 16
1 4 5 10 11 14 16
1 4 8 10 11 14 16
2 3 6 7 9 13 15
2 3 6 7 9 12 15
2 3 6 9 12 13 15
2 3 7 9 12 13 15
2 4 7 10 11 13 16
2 4 7 10 11 12 16
2 4 7 11 12 13 16
2 4 10 11 12 13 16
3 4 6 9 10 15 16
3 4 6 9 10 11 16
3 4 6 10 11 15 16
3 4 9 10 11 15 16

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby