Kombinacje z 20 liczb po 8 skreśleń/18 zakładów (2 przy 2)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.
Z 80 liczb wybieramy losowo 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                        
Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 2 liczb z 20

2 6 7 12 15 17 18 19
3 6 7 8 15 17 18 19
2 3 6 7 8 12 15 17
2 5 6 10 13 14 15 19
4 5 6 7 13 14 15 19
2 4 5 6 7 10 13 14
3 5 8 12 13 14 17 18
1 5 9 11 13 14 16 20
4 5 9 10 13 14 16 20
1 4 5 9 10 11 13 14
1 8 9 12 16 17 18 20
3 8 9 11 16 17 18 20
1 3 8 9 11 12 16 17
1 6 7 11 15 16 19 20
2 6 7 9 15 16 19 20
1 2 6 7 9 11 15 16
4 5 8 10 13 14 17 18
3 4 5 8 10 12 13 14

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby