Kombinacje z 24 liczb po 8 skreśleń/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 24

1 4 6 12 13 17 22 24
4 6 9 12 17 18 22 24
1 4 10 13 15 20 23 24
4 10 12 13 20 22 23 24
3 6 7 9 11 17 19 21
6 7 8 9 17 18 19 21
5 8 11 15 16 19 20 23
2 5 7 10 15 16 20 21
3 6 12 13 14 17 18 24
1 3 4 9 13 14 18 22
3 5 6 8 11 14 18 19
7 8 10 11 19 20 21 23
2 10 13 15 16 20 22 24
1 2 4 12 15 16 22 23
2 7 8 11 15 19 21 23
5 7 9 11 14 17 18 21

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby