Kombinacje z 10 liczb po 4 skreślenia/16 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 10 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                         

Gwarancja  (najgorszy układ) 3 przy trafieniu 5 liczb z 10

1 3 5 6
1 3 5 9
2 4 7 8
2 4 7 10
1 4 5 7
2 4 8 10
2 3 6 8
1 4 5 10
2 3 6 9
1 3 6 9
2 3 8 9
2 6 8 9
1 5 6 9
2 7 8 10
1 4 7 10
1 5 7 10

Liczby od 1 do 10 należy zamienić na wybrane własne liczby