Kombinacje z 24 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 24 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 10 liczb z 24

1 2 20 22 24
15 16 20 22 24
9 10 15 16 22
17 19 20 23 24
8 11 17 19 23
5 6 7 11 12
4 16 18 21 24
1 4 20 21 24
16 18 20 21 24
6 7 16 18 21
8 9 10 13 14
3 15 17 22 23
1 3 19 22 23
15 17 19 22 23
4 13 15 21 22
2 4 18 21 22
13 15 18 21 22
4 5 8 9 11
2 4 19 21 23
17 18 19 21 23
7 8 17 18 21
6 7 9 10 12
5 9 10 11 13
2 15 16 22 24
9 10 15 17 22
5 8 11 14 16
3 17 19 23 24
1 3 20 23 24
6 7 8 12 14
4 17 18 21 23

Liczby od 1 do 24 należy zamienić na wybrane własne liczby