Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/30zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 20

2 7 8 12 15 19
3 6 8 17 18 19
2 3 6 7 15 18
2 3 6 7 12 17
2 12 15 17 18 19
1 4 5 9 11 14
1 11 13 14 16 20
2 4 5 6 10 14
2 10 13 14 15 19
1 7 9 11 15 20
2 6 9 16 19 20
1 2 6 7 15 19
3 8 10 12 13 18
4 5 10 14 17 18
3 4 5 8 13 17
3 4 5 8 12 14
1 3 8 9 12 17
1 12 16 17 18 20
2 6 7 10 13 19
4 5 7 14 15 19
2 4 5 6 13 15
1 9 10 11 13 20
4 5 10 14 16 20
1 4 5 9 13 16
3 12 13 14 17 18
1 2 6 7 11 16
1 11 15 16 19 20
1 9 11 12 16 20
3 8 11 17 18 20
1 3 8 9 16 18

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby