Kombinacje z 26 liczb po 9 skreśleń/18 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ)  2 przy trafieniu 3 liczb z 26

1 2 5 9 10 11 15 22 25
1 3 5 9 11 14 15 21 24
1 4 5 9 11 12 13 20 24
1 5 8 9 13 15 16 20 21
1 5 6 9 15 19 21 22 24
1 5 7 9 15 17 18 21 23
2 3 6 10 14 17 18 23 26
2 6 7 10 18 19 22 23 25
2 6 8 10 16 19 20 22 25
2 4 6 10 12 13 16 22 26
2 5 6 10 11 19 21 24 25
3 4 7 12 13 14 16 20 26
3 5 7 11 14 17 18 23 24
3 6 7 14 17 19 22 25 26
3 7 8 12 16 17 18 20 23
4 7 8 13 14 17 18 23 26
4 5 8 11 12 15 16 21 24
4 6 8 12 13 19 20 25 26

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby