Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/16 zakładów (2 przy 3)

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 liczb z 20

1 7 9 11 17 20
3 4 7 12 16 17
1 5 11 13 19 20
2 4 5 15 16 19
3 8 9 10 17 18
6 7 8 12 14 17
1 3 4 11 12 16
2 8 10 13 18 19
5 6 8 14 15 18
6 7 9 12 14 18
3 4 9 12 16 20
5 6 10 14 15 19
2 4 11 15 16 20
3 6 7 10 12 14
2 5 6 13 14 15
1 2 4 13 15 16

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby