System z 8 liczb po 5 skreśleń/8 zakładów

1 2 3 4 8
4 5 6 7 8
2 3 5 7 8
1 3 5 6 8
1 4 6 7 8
2 4 6 7 8
1 2 3 5 8
1 2 6 7 8

autor - Dariusz W.   email: [email protected]