Kombinacje z 30 liczb po 8 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 30 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 30

1 4 6 11 17 18 21 25
3 4 6 10 16 19 24 28
3 9 10 11 16 18 19 25
1 3 9 16 17 21 24 28
5 12 13 14 15 22 23 29
2 5 12 15 20 26 27 30
1 4 8 12 18 19 23 26
2 4 8 11 14 20 24 29
2 9 11 12 14 19 20 26
1 2 9 14 18 23 24 29
3 6 7 15 17 21 25 28
5 6 7 13 16 22 27 30
5 10 13 15 16 21 22 28
3 5 10 16 17 25 27 30
3 15 21 22 25 27 28 30
3 6 7 10 13 17 22 25
2 7 8 14 20 22 26 29
5 7 8 13 15 23 27 30
1 11 18 19 21 24 25 28
2 14 22 23 26 27 29 30
1 4 6 9 10 17 19 21
2 7 8 12 13 20 23 26
1 12 19 20 23 24 26 29
1 4 8 9 11 18 20 23

Liczby od 1 do 30 należy zamienić na wybrane własne liczby