Kombinacje z 14 liczb po 4 skreślenia/36 zakładów (gw. 2 przy 3)

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 14

1 7 9 11
1 9 11 12
3 4 7 12
3 4 9 11
1 4 9 12
1 9 11 13
2 4 8 13
2 4 9 11
2 8 9 11
3 7 8 14
3 7 12 13
2 7 12 14
1 4 5 6
1 6 9 10
1 9 10 11
4 5 6 11
5 6 7 14
5 6 10 12
5 7 10 12
5 6 10 13
5 8 10 13
2 3 7 8
2 8 12 13
2 12 13 14
1 3 4 7
1 2 4 8
1 8 9 11
4 5 9 10
1 5 9 11
3 5 6 7
3 7 10 12
3 10 12 14
2 5 6 8
2 8 10 13
2 10 13 14
5 6 8 14

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby