Kombinacje z 26 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

1 2 4 8 10 11 15
1 16 17 18 21 24 25
2 4 8 10 16 17 18
2 4 8 10 21 24 25
11 15 16 17 18 21 24
12 13 14 19 20 22 23
3 5 6 7 12 13 26
5 7 9 12 19 20 22
5 7 8 11 14 15 20
5 7 8 11 21 22 24
12 13 14 15 20 21 22
10 16 17 18 19 23 25
5 6 7 9 14 19 20
5 6 7 9 22 23 26
3 5 6 7 9 12 13
3 14 19 20 22 23 26
2 5 7 8 11 12 13
2 14 15 20 21 22 24
1 2 4 8 11 15 25
4 10 11 16 17 18 25
1 3 4 6 9 10 16
1 17 18 19 23 25 26
3 4 6 9 17 18 19
3 4 6 9 23 25 26
1 3 4 6 10 16 26
1 4 9 10 16 17 18
2 5 7 8 12 13 24
8 11 13 14 15 21 22

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby