Kombinacje z 18 liczb po 7 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 18 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 7 liczb z 18

1 3 5 14 15 17 18
1 8 12 14 15 17 18
3 5 8 12 14 15 17
3 5 8 12 14 15 18
3 8 12 14 15 17 18
1 8 9 11 12 14 16
4 8 9 11 12 14 16
1 4 8 9 11 12 17
1 4 8 9 14 16 17
2 3 5 6 7 15 18
2 3 5 10 13 15 18
2 6 7 10 13 15 18
3 5 6 7 10 13 15
3 5 6 7 10 13 18
5 6 7 10 13 15 18
2 4 6 7 9 10 16
2 4 6 7 11 13 16
2 4 9 10 11 13 16
6 7 9 10 11 13 16
4 6 7 9 10 13 16
1 4 11 12 14 16 17
8 9 11 12 14 16 17
4 8 11 12 14 16 17
1 3 5 8 12 14 15
1 3 5 8 12 17 18
2 3 5 6 7 10 13
2 6 7 9 10 11 13
4 6 7 9 10 11 13

Liczby od 1 do 18 należy zamienić na wybrane własne liczby