Kombinacje z 12 liczb po 5 skreśleń/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 6 liczb z 12

1 2 6 7 9
1 2 6 9 11
1 2 7 9 11
1 3 4 7 9
1 3 4 9 10
1 3 7 9 10
1 4 7 9 10
1 5 7 8 9
1 5 7 9 12
1 5 8 9 12
1 6 7 9 11
1 7 8 9 12
2 3 4 6 10
2 3 4 10 11
2 3 6 10 11
2 4 6 10 11
2 5 6 8 11
2 5 6 11 12
2 5 8 11 12
2 6 7 9 11
2 6 8 11 12
3 4 5 8 10
3 4 5 10 12
3 4 8 10 12
3 5 8 10 12
3 4 6 10 11
3 4 7 9 10
4 5 8 10 12
5 6 8 11 12
5 7 8 9 12

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby