System z 8 liczb po 3 skreślenia/11 zakładów

  System z 8 liczb po 3 skreślenia/11 zakładów
Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 8

1 5 6
1 3 4
3 6 8
4 6 7
3 5 7
2 4 8
1 7 8
2 5 7
2 3 6
4 5 8
1 2 6
System do publikacji przysłał Dariusz W. email: [email protected]