Kombinacje z 26 liczb po 9 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 26

1 2 4 10 11 15 16 21 25
3 5 6 9 12 13 14 22 25
1 3 4 9 10 16 17 23 26
1 4 6 9 17 18 19 23 25
2 7 8 11 14 15 20 21 22
5 7 8 12 13 15 20 22 24
2 4 8 11 15 17 18 24 25
3 6 7 9 14 19 20 22 23
1 4 8 10 16 17 18 21 24
3 4 6 10 16 18 19 25 26
2 5 7 11 12 13 14 21 24
5 6 7 12 13 19 20 23 25

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby