Kombinacje z 22 liczb po 6 skreśleń/32 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

3 4 6 8 9 12
3 13 15 19 20 21
4 6 8 13 15 19
4 6 8 9 20 21
9 12 13 15 19 20
3 4 6 8 12 21
6 8 12 15 19 21
8 9 13 19 20 21
7 10 14 17 18 22
5 6 9 11 19 21
11 12 13 17 18 19
2 5 6 9 12 21
6 9 12 17 18 21
9 11 13 18 19 21
3 4 7 8 20 22
8 10 14 15 16 20
1 3 4 7 10 22
4 7 10 15 16 22
7 8 14 16 20 22
1 2 5 7 10 11
1 14 16 17 18 22
2 5 7 14 16 17
2 5 7 10 18 22
10 11 14 16 17 18
1 2 5 7 11 22
5 7 11 16 17 22
2 5 6 9 11 12
2 13 17 18 19 21
5 6 9 13 17 18
1 3 4 7 8 10
1 14 15 16 20 22
3 4 7 14 15 16

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby