Kombinacje z 28 liczb po 4 skreślenia/30 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 28 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 6 liczb z 28

2 3 6 7
1 4 5 8
1 2 5 7
1 3 5 6
11 12 13 15
18 19 23 24
1 4 26 27
5 8 26 27
7 8 26 28
9 10 14 16
`17 20 21 22
1 2 27 28
5 7 27 28
10 12 14 18
19 20 22 24
3 4 6 8
3 4 25 26
6 8 25 26
9 11 13 15
16 17 21 23
9 12 16 17
18 19 21 24
1 3 25 27
5 6 25 27
2 3 25 28
6 7 25 28
10 11 13 14
15 20 22 23
2 4 7 8
2 4 26 28

Liczby od 1 do 28 należy zamienić na wybrane własne liczby