Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 20

1 2 6 11 15 16
1 7 9 11 19 20
1 3 8 12 16 17
1 9 11 12 18 20
1 4 5 11 13 14
1 9 10 11 16 20
2 3 6 12 15 17
2 7 8 12 18 19
2 4 5 10 13 14
2 6 7 10 15 19
2 6 7 15 16 19
2 6 9 15 16 20
3 4 5 12 13 14
3 8 10 12 17 18
3 6 7 15 17 18
3 6 8 15 17 19
3 8 9 16 17 18
3 8 11 16 17 20
4 5 9 13 14 16
4 5 10 13 14 20
4 5 8 13 14 17
4 5 10 13 14 18
4 5 6 13 14 15
4 5 7 13 14 19

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby