Kombinacje z 14 liczb po 5 skreśleń/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 14

1 2 4 8 9
1 2 4 11 13
1 8 9 11 13
2 4 8 9 11
2 3 7 8 12
2 3 7 13 14
2 8 12 13 14
3 7 8 12 13
3 7 8 12 14
2 7 8 13 14
2 3 12 13 14
1 7 9 11 12
3 4 7 9 11
3 4 7 9 12
1 4 7 11 12
1 3 9 11 12
2 8 10 13 14
5 6 8 10 13
5 6 8 10 14
2 6 8 13 14
2 5 10 13 14
1 6 9 10 11
4 5 6 9 10
4 5 6 9 11
1 5 6 10 11
1 4 9 10 11
2 4 8 9 13
1 4 8 11 13
1 2 9 11 13
2 5 6 8 10
2 5 6 13 14
1 4 5 6 9
1 4 5 10 11
3 5 6 7 10
3 5 6 12 14
1 3 4 7 9
1 3 4 11 12
3 7 10 12 14
5 6 7 10 12
5 6 7 10 14
3 6 7 12 14
3 5 10 12 14
Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby