Kombinacje z 36 liczb po 6 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 36 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 7 16 19 23 30
2 5 12 17 20 26
2 8 12 18 24 35
2 12 20 21 26 33
5 8 17 18 21 33
5 17 21 24 33 35
8 18 20 24 26 35
4 11 23 25 31 35
5 9 16 19 25 35
3 12 21 22 27 32
6 10 14 17 22 32
4 11 25 27 31 34
6 10 14 15 27 34
1 7 13 18 24 30
3 6 12 14 21 27
3 10 12 17 26 34
5 16 25 29 35 36
9 19 23 29 31 36
3 9 13 22 28 32
4 6 11 14 25 31
4 10 11 15 29 36
6 14 22 26 32 34
10 17 21 26 27 34
2 8 15 20 28 33
4 5 11 16 23 31
4 9 11 19 29 36
6 14 27 29 34 36
10 15 25 29 31 36

Liczby od 1 do 36 należy zamienić na wybrane własne liczby