Kombinacje z 12 liczb po 2 skreślenia/42 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 5 liczb z 12

1 2
1 6
2 8
2 4
3 8
6 10
6 11
10 11
3 6
3 9
1 10
7 10
9 10
3 7
8 11
2 10
11 12
5 9
1 3
1 4
2 11
10 12
4 8
1 5
1 7
5 7
2 3
7 9
7 11
9 11
2 7
2 5
2 6
5 6
8 9
8 12
9 12
5 8
3 4
3 5
4 5
8 10

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby