Kombinacje z 20 liczb po 5 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

przy trafieniu w tych20 wybranych liczbach możliwe  do wystąpienia układy

-przy trafieniu 6 liczb  najlepszy układ to trzy piątki, czwórka, dwie trójki

- przy trafieniu 7 liczb  najlepszy układ to  cztery piątki, dwie trójki

- przy trafieniu 8 liczb  najlepszy układ to cztery piątki, osiem trójek

- przy trafieniu 9 liczb najgorszy układ to (gwarancja) sześć trójek/ najlepszy układ to cztery piątki, cztery czwórki, cztery trójki

- przy trafieniu 10 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście trójek/ najlepszy układ to osiem piątek, cztery trójki

- przy trafieniu 11liczb najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście trójek/najlepszy układ to osiem piątek, dwie czwórki, dwie trójki

- przy trafieniu 12 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwadzieścia cztery trójki/  najlepszy układ to  dziesięć piątek, dwie trójki

- przy trafieniu 13 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) sześć czwórek, osiemnaście trójek/ najlepszy dziesięć piątek, osiem trójek

- przy trafieniu 14 liczb najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście czwórek, dwanaście trójek/ najlepszy dziesięć piątek, pięć czwórek, trzy trójki

- przy trafieniu 15 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) osiemnaście czwórek, sześć trójek/ najlepszy piętnaście piątek, trzy trójki

- przy trafieniu 16 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) 24 czwórki/ najlepszy piętnaście piątek, trzy czwórki

- przy trafieniu 17 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) sześć piątek, osiemnaście  czwórek/ najlepszy osiemnaście piątek

- przy trafieniu 18 liczb  najgorszy układ to (gwarancja) dwanaście piątek, dwanaście czwórek/ najlepszy osiemnaście piątek, sześć trójek

- przy trafieniu 19 liczb   (gwarancja) osiemnaście piątek, sześć czwórek

- przy trafieniu 20 liczb  (gwarancja) dwadzieścia cztery piątki

1 9 13 17 18
3 7 10 15 20
2 6 9 11 13
4 7 12 14 20
5 6 12 14 19
1 5 9 13 14
3 9 15 17 18
5 8 12 16 19
4 12 16 17 18
7 10 12 15 16
3 6 7 11 15
7 9 15 18 20
2 4 8 11 16
2 8 9 13 18
1 3 10 13 17
3 4 5 14 20
2 6 8 11 19
4 5 12 14 16
1 7 10 13 20
1 6 11 17 19
2 4 6 11 14
1 8 17 18 19
2 8 10 19 20
3 5 10 15 16

Liczby od 1 do 20 zamień na wybrane liczby