Kombinacje z 16 liczb po 5 skreśleń/32 zakłady

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 3 przy trafieniu 5 liczb z 16

3 7 8 12 16
3 7 9 13 16
3 5 8 9 13
5 7 8 9 12
1 3 4 13 14
9 11 13 14 16
3 4 9 14 16
1 3 11 13 16
1 4 9 13 16
1 4 11 14 16
1 3 9 11 14
3 4 9 11 13
2 6 7 10 15
2 6 8 12 15
2 5 7 8 12
5 6 7 8 10
1 4 6 11 15
1 4 10 14 15
1 2 6 10 14
2 4 6 10 11
3 5 7 12 13
8 9 12 13 16
5 7 8 13 16
3 5 9 12 16
1 2 4 11 14
6 10 11 14 15
2 4 6 14 15
1 2 10 11 15
2 5 6 10 12
7 8 10 12 15
5 6 7 12 15
2 5 8 10 15

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby