Kombinacje z 16 liczb po 6 skreśleń/12 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 16 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.                          

Gwarancja  (najgorszy układ) 2 przy trafieniu 3 z 16

4 9 11 13 14 16
1 3 9 11 14 16
3 5 7 8 9 12
4 6 10 11 14 15
1 2 6 10 14 15
6 7 8 10 12 15
2 5 7 8 12 15
7 8 9 12 13 16
3 5 8 9 13 16
1 2 4 6 10 11
2 5 6 7 8 10
1 3 4 9 11 13

Liczby od 1 do 16 należy zamienić na wybrane własne liczby