Kombinacje z 20 liczb po 6 skreśleń/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 20 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 4 przy trafieniu 9 liczb z 20

1 2 4 5 11 13
1 2 4 11 13 16
2 5 11 13 16 19
3 7 9 11 16 17
1 4 7 12 16 20
1 3 4 12 17 20
7 9 11 12 17 20
9 11 12 16 17 20
8 10 13 14 18 19
10 13 14 15 18 19
8 9 10 12 17 18
9 10 12 14 17 18
3 6 7 8 9 10
2 5 6 8 10 13
2 5 6 10 13 15
5 8 10 13 15 18
2 6 8 14 15 19
2 5 6 14 18 19
3 6 7 9 10 14
6 8 9 10 14 17
3 7 8 12 14 18
3 6 7 12 17 18
1 3 4 7 9 11
1 3 4 9 11 16
1 4 5 15 16 20
1 2 4 15 19 20
5 11 13 15 19 20
11 13 15 16 19 20

Liczby od 1 do 20 należy zamienić na wybrane własne liczby