Kombinacje z 26 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 26 liczb. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 26

1 2 4 17 18 21 25
1 11 15 16 18 21 24
2 4 8 10 16 17 24
1 4 8 10 11 18 21
2 4 8 11 15 17 21
3 5 6 19 20 22 26
3 12 13 14 20 22 23
5 6 7 9 14 19 23
3 6 7 9 12 20 22
5 6 7 12 13 19 22
6 9 10 16 17 25 26
7 9 12 13 14 23 26
8 10 11 15 16 24 25
8 11 12 13 14 22 24
5 7 8 11 14 15 22
2 7 8 11 12 20 21
5 7 8 12 13 15 21
1 3 4 18 19 23 26
1 10 16 17 19 23 25
3 4 6 9 17 18 25
1 4 6 9 10 19 23
3 4 6 10 16 18 23
2 5 7 15 20 21 24
2 12 13 14 20 21 22

Liczby od 1 do 26 należy zamienić na wybrane własne liczby