Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

1 13 14
3 7 13
3 10 14
6 7 14
6 10 13
3 8 10
3 11 14
4 8 11
4 10 14
7 8 14
7 10 11
2 4 5
2 8 9
2 11 12
4 8 9
4 9 12
5 8 12
5 9 11
1 12 13
2 6 12
2 9 13
1 3 6
1 7 10
5 6 13
5 9 12
1 6 9
3 4 7
1 2 5

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby