Kombinacje z 10 liczb po 3 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 10 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 10

1 6 9
3 5 6
3 5 9
5 6 9
1 5 6
2 8 10
4 7 8
4 7 10
7 8 10
2 7 8
3 5 10
5 7 9
2 5 7
1 4 6
1 8 10
4 6 8
4 6 10
6 8 10
1 6 8
2 4 7
3 4 5
3 8 9
4 5 8
4 5 9
5 8 9
3 5 8
3 5 7
1 2 6
1 7 10
2 6 7
2 6 10
6 7 10
1 6 7
2 3 5
2 7 9
1 3 5

Liczby od 1 do 10 należy zamienić na wybrane własne liczby