Kombinacje z 14 liczb po 3 skreślenia/36 zakładów

Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 14 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 14

6 13 14
1 6 7
7 10 14
1 3 14
6 7 13
5 12 13
1 5 6
6 9 13
1 2 13
5 6 12
3 10 11
4 8 11
4 7 10
3 8 14
7 11 14
3 7 8
8 10 14
3 4 14
7 8 11
2 9 11
4 8 9
4 5 9
2 8 12
5 11 12
2 5 8
8 9 12
2 4 12
5 8 11
1 9 12
2 6 12
2 5 9
1 6 13
1 10 13
3 7 13
3 6 10
1 7 14

Liczby od 1 do 14 należy zamienić na wybrane własne liczby