System z 10 liczb po 3 skreślenia/18 zakładów

 System z 10 liczb po 3 skreślenia/18 zakładów
Gwarancja 2 przy trafieniu 2 liczb z 10

1 2 8
1 3 5
1 4 7
1 6 10
1 7 9
2 3 4
2 5 10
2 6 7
2 6 9
3 6 7
3 8 10
3 9 10
4 5 8
4 5 9
4 6 8
4 7 10
5 6 7
7 8 9
System do publikacji przysłał Dariusz W. email: [email protected]