Kombinacje z 22 liczb po 7 skreśleń/24 zakłady

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy 22 liczby. Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

 Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 22

1 5 8 12 16 18 21
1 2 5 8 16 17 19
1 2 5 8 11 16 18
1 5 6 9 14 18 21
1 3 5 6 14 16 20
1 3 5 6 8 14 18
1 5 7 10 13 16 21
1 4 5 7 13 15 18
1 4 5 7 8 13 16
2 11 12 17 18 19 21
2 6 9 12 14 19 22
2 3 6 9 14 17 20
2 3 6 9 11 14 19
2 7 10 12 13 17 22
2 4 7 10 13 15 19
2 4 7 10 11 13 17
3 8 9 16 18 20 21
3 11 12 17 19 20 22
3 6 7 10 13 15 22
3 4 6 7 13 14 20
3 4 6 7 9 13 15
4 8 10 15 16 18 21
4 9 10 14 15 20 22
4 11 12 15 17 19 22

Liczby od 1 do 22 należy zamienić na wybrane własne liczby