Kombinacje z 12 liczb po 3 skreślenia/28 zakładów

 Opis kombinacji dotyczy Multi Multi. 

Kombinacje można zastosować w innych grach liczbowych.

Z 80 liczb wybieramy losowo 12 liczb. 

Wybrane liczby należy podstawić w miejsce liczb w systemie.

Gwarancja 2 przy trafieniu 3 liczb z 12

1 7 9
3 4 7
1 4 12
3 9 12
1 7 12
3 4 9
1 3 12
2 8 10
5 6 8
2 6 11
5 10 11
2 8 11
5 6 10
2 5 11
1 8 10
4 5 8
1 5 12
4 10 12
1 8 12
4 5 10
1 4 11
2 7 9
3 6 7
2 6 12
3 9 11
2 7 11
3 6 9
2 3 11

Liczby od 1 do 12 należy zamienić na wybrane własne liczby